• Critas_2017.jpg
  • 1617_cares.jpg
  • alumnes_2017-1.jpg
  • Bremen_Intercanvi-1.jpg
  • escola_cartell.jpg
  • Critas_2017-2.jpg
  • Bremen_Intercanvi-2.jpg
  • Rtmica_2017-2.jpg
  • PortCanonge_2108.jpg
  • capalera_fira.jpg
  • graduaci2018.jpg

Aquest curs hem ampliat les reiunions informatives de la l'organització Projecte Jove a cinquè i sisè de primària i fins a quart d'ESO. Amb elles es vol provar d'involucrar les famílies en les activitats de prevenció de conductes de risc o de consum.

La participació en la primera remesa de reunions ha estat molt bona, esperam seguir comptant amb el vostre ajut durant tot el curs.

 

Projectejove1314 1

 

Projectejove1314 2

 

Projectejove1314 3