• vdeo_50_aniversari.jpg
  • histria_escola.png
  • Grup-SMS_Nadal-18-2.jpg
  • joventprimer.jpg

La darrera part dels vídeos del 50è aniversari ens mostra l'escola que mira al futur, la que espera els temps que han de venir amb la il·lusió i les ganes de qui està disposat a adaptar-s'hi i seguir endavant... 


vídeo50èaniversari III