• Critas_2017.jpg
  • Rtmica_2017-2.jpg
  • alumnes_2017-1.jpg
  • Critas_2017-2.jpg
  • escola_cartell.jpg
  • Bremen_Intercanvi-1.jpg
  • Bremen_Intercanvi-2.jpg
  • 1617_cares.jpg
  • graduaci2018.jpg
  • capalera_fira.jpg
  • PortCanonge_2108.jpg

Els alumnes de primer i segon d'ESO, en les assignatures de Plàstica i Matemàtiques, aquest any estem treballant la tècnica de Visual Thinking o pensament visual que és una eina que consisteix a manipular idees a través de dibuixos simples i fàcilment recognoscibles, creant connexions entre si per mitjà de mapes mentals, amb l'objectiu de entendre-les millor, definir objectius, identificar problemes, descobrir solucions, simular processos i generar noves idees.
Aquí us deixem un vídeo amb el testimoni dels alumnes i alguns treballs.