• Grup-SMS_Nadal-18-2.jpg
  • vdeo_50_aniversari.jpg
  • joventprimer.jpg
  • histria_escola.png
Direcció General

Andreu Mir Gual

Direcció Acadèmica
Infantil i Primària

Director

Bernat Clar Sureda

Cap d'estudis

Antònia Mª Santandreu Puigròs

Direcció Acadèmica
Secundària

Director

Isabel Romaguera Cabrer

Cap d'estudis

Jaume Taberner Ferrer

Direcció Administració

Juana Mª Chinchilla Seguí